Опыт гемблеров с Космолот казино

Чтобы провести тестирование в казино Космолот в Украине на деньги, наша команда специалистов принимает во внимание ряд моментов из отзывов игроков, которые мы кратко объясним ниже: В цьому плані, казино Космолот це найкращий вибір гравців!

AD Rossen Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Varsak Altıayak Mah. 8512 Sok.

No:3 07020 Kepez/Antalya

Telephone: +90 242 727 22 35
E-mail: iletisim@adrossen.com

Çalışma Saatlerimiz

 • Pazartesi08:00-17:00
 • Salı08:00-17:00
 • Çarşamba08:00-17:00
 • Perşembe08:00-17:00
 • Cuma08:00-17:00
 • CumartesiKAPALI
 • PazarKAPALI

AD-ROSSEN Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

AD-ROSSEN TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan 15/12/2022 tarihli karara istinaden; 03/02/2023 günü, saat 10.00’da, Altıayak Mahallesi 8512 Sokak No:3 Kepez / Antalya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

03.02.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
 2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
 3. 2021 yılına ilişkin faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi, tasdiki hakkında karar alınması
 5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında hakkında karar alınması
 6. Kârın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar alınması
 7. Şirket ana sözleşmesinin 8,9,10,11,16 ve 17. Maddelerinin tadili hususunun görüşüp karar bağlanması
 8. Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
 9. Yönetim Kurulu’na huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği hakkında karar alınması

      10.Yönetim Kurulu’na TTK. 395-396 kapsamında gerekli iznin verilmesi hususunda karar alınması.

      11.Dilek, temenniler ve kapanış

 

2021 Yılı Olağan genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği sunulan vekâletname ile temsilcilerinin katılım sağlaması rica olunur.

                                                                                                                                              Faruk Eroğlu

                                                                                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı      

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

 

VEKÂLETNAME

 

Sahibi olduğum … TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ad-Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 03/02/2023 günü Altıayak Mahallesi 8512 Sokak No:3 Kepez / Antalya adresinde, saat 10.00’da yapılacak 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...........................................’nu vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

    Adı Soyadı / Unvanı

                       Tarih ve İmza

 

 

 

 

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.